Miljöpåverkan

Vi tänker på miljön

Locker Förrådshotell har som målsättning att minimera negativ miljöpåverkan, inklusive Co2 utsläpp.

Ett förrådshotells största miljöpåverkan är normalt sett uppvärmningen av förråden. Industrier, lager och bostadshus använder ofta fjärrvärme vilken produceras genom förbränning av pellets eller fossila bränslen.

Locker Förrådshotell använder egenutvecklad teknologi för direkt utvinning av solenergi och kompletterar denna med vindkraftsproducerad energi från vårt vindkraftskooperativ. Varje dag som solen lyser så låter vi solen värma upp luften inne i förrådshotellen.

De dagar om året som solen inte skiner och vår lagrade energi är slut så låter vi vindkraftsproducerad el värma upp förråden. Ett Locker Förrådshotell på 900 m2 använder färre kilowattimmar än ett småhus på 80 m2!